Windykacja

 

Obok obsługi prawnej windykacja należności jest podstawową usługą jaką świadczy Kancelaria. Nad skutecznością tych działań czuwają trzy piony:

Prawny, Windykacyjny i Egzekucyjny. Ich celem jest skuteczne i szybkie ściągnięcie wierzytelności. Działania jakie podejmujemy są zgodne z przepisami prawa, poszanowaniem praw wierzyciela oraz etyką zawodową. W ramach prowadzonych działań korzystamy z mobilnych Zespołów

Terenowych, które poszukują majątku dłużników. Nasi Klienci są na bieżąco informowani o postępach procesu windykacji, tak na etapie polubownym, sądowym jak i egzekucyjnym.

W ramach windykacji należności:

a. prowadzimy negocjacje polubowne,

b. poszukujemy majątku dłużnika,

c. dochodzimy roszczeń na drodze prawnej,

d. prowadzimy kompleksową i bardzo skuteczną windykację terenową.

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku