Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kancelaria wspiera samorządy poprzez:

    bieżącą, kompleksową obsługę prawną statutowej działalności;
    przygotowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
    sporządzanie ekspertyz prawnych dotyczących interpretacji i praktycznego zastosowania przepisów;
    kompleksową obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
    reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji;
    sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu;
    doradztwo prawne z zakresu wymagań przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o dostępie do informacji publicznej;
    uczestnictwo w prowadzonych przez gminę/miasto/powiat/województwo rokowaniach (negocjacjach), których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
    opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów decyzji administracyjnych, aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń i poleceń wójta / burmistrza / prezydenta / starosty / marszałka województwa oraz regulacji wewnętrznych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.

 

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku