Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Aktualnie Pani Anna przebywa na zwolnieniu z tytułu opieki nad mama. W związku z tym wysłała drogą pocztową zwolnienie lekarskie, które poczta doręczyła 6-go dnia. Jej pracodawca nie uznał zwolnienia tłumacząc to późnym doręczeniem.

 

Pani Anna była zobowiązana dostarczyć zwolnienia pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Termin należy liczyć od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia przez ubezpieczonego. W przedmiotowym przypadku Pani Anna zmieściła się w ustawowym terminie. Szczegółowo te kwestie reguluje art. 58 i 62 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku