Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Opis przypadku:
Czy w okresie wypowiedzenia bony świąteczne się nie należą?
 
Odpowiedź:
Pracownik w okresie wypowiedzenia zachowuje status pracownika. To znaczy, że nie zmienia to automatycznie jego obowiązków, ani nie pozbawia go należnych uprawnień ze stosunku pracy.
Sąd Najwyższy w wyroku z 13.11.1990 roku (sygn. akt I PR 352/90, OSP 1992/3 poz. 55) orzekł: „Pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługują te same uprawnienia, łącznie z uprawnieniem do wynagrodzenia w określonej wysokości, co i innym pracownikom zakładu pracy. Jeśli więc wszystkim pracownikom przyznane zostały podwyżki wynagrodzeń, a pominięto tylko powoda, z tej tylko racji, iż znajduje się w okresie wypowiedzenia, należy to traktować jako nieuzasadnioną szykanę i naruszenie prawa”.
Reasumując: w okresie wypowiedzenia pracownik nadal posiada prawo do bonów.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku