Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze tak polskich
jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony danych osobowych.
Naszą oferta skierowana jest do firm o różnych profilach działalności, które wdrożyły już zasady
ochrony danych osobowych i zależy im na weryfikacji ich prawidłowość lub dopiero chcą podjąć
działania w tym kierunku.
Przekazując zagadnienia związane z ochroną danych osobowych przekazujecie Państwo nadzór
nad przestrzeganiem zasad z zakresu danych osobowych w ręce profesjonalistów, dzięki czemu
zostaje ograniczone ryzyko konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów.


FORMY WSPARCIA:


RODO: Pomagamy przygotować organizację do spełnienia wymogów Rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które
zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r., stanowi rewolucję w ochronie danych osobowych
przede wszystkim w zmianie podejścia do ochrony tych danych.
RODO odchodzi od ochrony danych polegającej wyłącznie na implementacji wymogów nałożonych
przepisami prawa, na rzecz pełnego zaangażowania się organizacji w budowę własnego systemu
ochrony danych osobowych, dopasowanego do profilu prowadzonej przez nią działalności. Tym
samym RODO zobowiązuje organizacje, aby w wyznaczonych prawem granicach, same określiły
posiadane kategorie danych osobowych i ryzyka związane z ich przetwarzaniem, a także same
zdefiniowały adekwatne do nich zabezpieczenia.
Wdrożenie rozwiązań zgodnych z RODO jest niezwykle istotne również z uwagi na wysokie kary
finansowe, które wprowadza RODO, za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
ABI: Przejmujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych, nałożone przepisami prawa
w tym zakresie. Proponujemy rozwiązania, które dopasowane są do potrzeb poszczególnych
Klientów, a także wdrażamy rozwiązania, które przynoszą wymierne efekty.Pomagamy
przygotować firmę do spełniania wymogów stawianych przez Unijne Ogólne Rozporządzenie
o ochronie danych osobowych.


DOKUMENTACJA:

Opracowujemy i wdrażamy kompleksową, indywidualnie dopasowaną do
każdego Klienta dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, zgodną
z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przygotowujemy firmę do
spełniania wymogów stawianych przez Unijne Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych
osobowych.


AUDYT:

Przeprowadzamy kompleksowe działania mające na celu ocenę funkcjonowania firmy lub
instytucji pod kątem spełniania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
W trakcie audytu badamy występowanie potencjalnych uchybień i niezgodności, a następnie
przygotowujemy obiektywną i niezależną ocenę stanu faktycznego wraz z zaproponowaniem
działań mających na celu wyeliminowanie uchybień oraz poprawienie skuteczności procesów
związanych z ochroną danych osobowych.


WSPARCIE:

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych na Administratorów Danych oraz Administratorów Bezpieczeństwa
Informacji.


REJESTRACJA:

Pomagamy firmom przy wypełnianiu ustawowego obowiązku zgłaszania GIODO
zbiorów danych oraz ich aktualizacji.

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku