Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Tłuczek & Partnerzy od wielu lat zajmują się profesjonalnym wsparciem prawnym spółdzielni, obsługując największe spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Warszawie. W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria na bieżąco świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spółdzielczego, reprezentując spółdzielnię przed sądami wszystkich instancji oraz w relacjach z podmiotami trzecimi.
 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych, w zakresie:
 ▪ obsługi prawnej bieżącej działalności spółdzielni,
 ▪ obsługi prawnej walnych zgromadzeń,
 ▪ obsługi prawnej posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych.
 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ochronie praw lokatorów w zakresie:
 ▪ sporządzania odwołań od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni oraz prowadzenia procesów sądowych z tym związanych,
 ▪ sporządzania odwołań od uchwał o wykreśleniu z grona członków spółdzielni oraz prowadzenia procesów sądowych z tym związanych,
 ▪ zaskarżania wszelkiego rodzaju uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy spółdzielni.
 
Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach nieruchomości, w tym w szczególności:
 
Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości na których zostały:
 ▪ wytyczenie linie energetyczne, rurociągi, gazociągi,
 ▪ postawiono budynki na cudzym gruncie,
 ▪ przeprowadzenie drogi.
 
Pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości:
 ▪ reprezentowanie w negocjacjach,
 ▪ przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości.
 
Podziały nieruchomości:
 ▪ zniesienie współwłasności,
 ▪ ustalenie sposobu użytkowania,
 ▪ wyodrębnianie lokali,
 ▪ reprezentacja przed sądem.
 
Konflikty między współwłaścicielami:
 ▪ sprawy związane z zarządem nieruchomością, rozliczeniem nakładów i zysków z nieruchomości,
 ▪ reprezentacja przed sądem.
 
Kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości:
 ▪ przygotowywanie i zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów,
 ▪ prowadzenie spraw o eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali,
 ▪ odzyskiwanie nieruchomości,
 ▪ postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 ▪ wznowienie postępowania,
 ▪ reprezentacja przed organami administracji i sądami.
 ▪ Zasiedzenia.
 
Wspólnoty mieszkaniowe:
 ▪ przygotowywanie umów,
 ▪ zaskarżanie uchwał wspólnoty,
 ▪ reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie.
 
Spółdzielnie mieszkaniowe :
 ▪ obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych,
 ▪ zaskarżanie uchwał podjętych przez organy spółdzielni,
 ▪ ochrona praw lokatorów,
 
Księgi wieczyste:
 ▪ prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 ▪ uaktualnienie księgi wieczystej.
 
Wiele innych i nietypowych spraw dotyczących nieruchomości.

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku