Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Doradztwo podatkowe

 

    Świadcząc usługi doradztwa podatkowego dysponujemy wykwalifikowanym personelem oraz  potencjałem technicznym i organizacyjnym gwarantującym właściwy poziom i efektywność usług.  Pozwala to na skierowanie naszej oferty do nieograniczonego kręgu potencjalnych Klientów, bez względu na ich wielkość, formę organizacyjno-prawną, branżę i rodzaj prowadzonych ksiąg.  Naszym atutem jest możliwość świadczenia kompleksowej obsługi przedsiębiorców.  Szczególny nacisk kładziemy na stałe podnoszenie kwalifikacji naszych współpracowników jak też wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

    Oferowane przez Kancelarię usługi doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie doradztwa doraźnego (oferta w odpowiedzi na zapytanie Klienta) lub w oparciu o stałą współpracę (umowa o stałe doradztwo podatkowe). W zależności od charakteru problemu i oczekiwań naszych Klientów usługi doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie:

- pisemnych opinii podatkowych,

- innej ustalonej z Klientem np. drogą elektroniczną, konsultacji telefonicznych

    Nasza współpraca z Klientami cechuje się znaczną elastycznością, umożliwiającą dostosowanie swych działań organizacyjnych do wymagań Klienta, co pozwala na osiąganie oczekiwanych efektów.

 

 

Reprezentacja przed organami podatkowymi

 

 

- opracowywanie strategii postępowania przed organami podatkowymi również w czasie kontroli skarbowej,

- występowanie w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w przesłuchaniach, w trakcie składania wyjaśnień

  przed właściwymi organami,

-opracowanie dokumentów i pism procesowych dotyczących prowadzonego (toczącego się) postępowania,

- przygotowanie i składanie zażaleń, skarg oraz odwołań na decyzje wydane przez organy podatkowe,

- występowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz naczelnym sądem administracyjnym.

 

Konsultacje z zakresu prawa podatkowego

 

- zapewniamy bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych za pośrednictwem ekspertów specjalizujących się

  w poszczególnych rodzajach podatków, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatku

 dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku

 od czynności cywilnoprawnych oraz w innych daninach publicznoprawnych, związanych z bieżącą działalnością

 przedsiębiorstwa Klienta.

 

 

Opinie podatkowe

 

    Sporządzamy opinie oraz interpretacje podatkowe dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem prawa podatkowego oraz przedstawiamy wykładnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, rozliczeń ZUS oraz w sprawach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

 

Dokumentacja cen transferowych

 

- sporządzamy dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z zapisami ustaw o podatkach dochodowych

- przygotowujemy, aktualizujemy lub przeprowadzamy dokładną analizę, przygotowanej przez Klienta, obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. 

- przeprowadzamy analizę i opiniujemy umowy handlowe zawierane przez podmioty powiązane, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji podatkowych, a zwłaszcza przepisów o cenach transferowych

 

 

Optymalizacje podatkowe

 

- analizujemy przyjęty przez Klientów biznesowy model działalności, w tym m. in. sposoby dokonywania rozliczeń podatkowych, przeprowadzane przez nich transakcje oraz działania marketingowe i programy motywacyjne, a następnie przedstawiamy propozycje zmian mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz ograniczenie obowiązków administracyjnych.

- dokonujemy analizy struktury działania podmiotów oraz grup kapitałowych i proponujemy zmiany mające na celu zwiększenie ich efektywności podatkowej. Oferujemy pomoc w zakresie podatkowych aspektów restrukturyzacji działalności, w tym przekształceń, połączeń i podziałów spółek

- wykorzystujemy konstrukcje łączące prowadzenie działalności w formie spółek osobowych z udziałem spółek kapitałowych, umożliwiając uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów oraz ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników.

- analiza zawieranych umów z punktu widzenia skutków podatkowych,

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku