kaucja przy najmie

  • Czy wypowiedzenie umowy najmu mieszkania skutkuje utratą kaucji? Oraz na jakich zasadach nastąpi ich zwrot?

     

    Kaucja przy umowie najmu stanowi zabezpieczenie roszczeń (np. z tytułu niezapłaconego czynszu lub szkód wyrządzonych przez lokatora). Kaucja służy również jako zabezpieczenie za opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, odbioru ścieków czy też odpadów i nieczystości ciekłych.

    Z kolei zwrot wpłaconej przez najemcę kaucji powinien nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty opróżnienia lokalu i po potrąceniu należności przysługujących wynajmującemu oraz nie może być przez niego zatrzymana z jakiegokolwiek innego powodu.

     

Wyszukaj

Kancelaria Prawna Tłuczek & Partnerzy

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Powered by TSGinformatyka- Strony www, Monitoring Wizerunku